Zapytania duchownych

 

hhhhNadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Jan.4,23-24

 

Drogi Przyjacielu w Chrystusie,

bardzo często otrzymujemy zapytania od osób, które szukają drogi w kierunku posługi kapłańskiej lub pragną przyłączyć się do Narodowego Kościoła Katolickiego jako ważnie wyświęceni kapłani lub diakoni z innej jurysdykcji. Doceniamy wszelkie zapytania i chętnie komunikujemy się z każdą osobą.

Jaki jest proces inkardynacji duchownych do Narodowego Kościoła Katolickiego?

Pierwszym krokiem jest przeczytanie o nas na naszych stronach internetowych, zadawanie pytań, a następnie, jeśli chcesz rozpocząć proces w inkardynacji, napisanie prośby i przesłanie jej wraz z wymaganymi dokumentami na nasz adres emaliowy. (patrz: Inkardynacja na naszej stronie pod adresem: http://www.nat-kath.church/inkardynacja/)

Inkardynacja jest otwarta tylko dla duchownych wyświęconych w tradycji katolickiej przez Kościół z ważną linią sukcesji apostolskiej. Ogólnie rzecz biorąc, przyjmujemy duchownych z konserwatywnych i niezależnych wspólnot starokatolickich i Kościołów zachowujących sukcesji apostolskiej.

Prośbę o inkardynację wraz z załączonymi dokumentami, należy starannie opracować i odesłać na nasz adres mail. Możliwe jest przesłanie w pierwszej kolejności wniosku, a następnie dostarczenie dokumentacji w miarę jej gromadzenia. Decyzja o udzieleniu inkardynacji zostanie podjęta po złożeniu kompletu dokumentów.

Jakie warunki pod względem wykształcenia muszę spełnić?

Nasz przegląd Twojego wykształcenia w odniesieniu do powierzanego urzędu powinien wykazywać silną korelację z naszymi wymogami koordynacji. W trakcie procesu inkardynacyjnego określimy ewentualne deficyty w wykształceniu teologicznym, a JM Ksiądz Rektor Seminarium Duchownego opracuje plan uzupełnienia wykształcenia. Doświadczenie służby kapłańskiej może być również uwzględnione w decyzji o inkardynacji i może zastąpić określoną treść kursu.

Duchowni z głównych Kościołów mogą skorzystać z domniemania posiadania odpowiedniego i wystarczającego wykształcenia i doświadczenia związanych z posługą kapłańską. Ponieważ jednak wykształcenie niezależnych kościołów katolickich jest zróżnicowane, uważnie analizujemy otrzymane dokumenty i posługę. Jesteśmy mocno zaangażowani, aby mieć kapłanów, którzy są przygotowani, aby mogli właściwie wypełniać powierzone zadania i żyć przesłaniem Jezusa.

Czy w Narodowym Kościele Katolickim obowiązuje wynagrodzenie dla duchownych?

Jeśli parafia jest w stanie zapewnić wsparcie finansowe duchownemu, oczekuje się, że to zrobi. Jednak obecnie większość naszych duchownych (diakonów, księży i biskupów) wspiera się poprzez świeckie zatrudnienie i daje bez wynagrodzenia pieniężnego swój czas i talenty na rozwój ich służby Kościołowi.

Wysyłając apostołów, by głosili dobrą nowinę, leczyli chorych, a nawet wskrzeszali umarłych, Jezus powiedział: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt.10,8). Tak więc jego prawdziwi naśladowcy nie mieli pobierać żadnych opłat. Jezus sam dał przykład — pełniąc służbę na rzecz innych, nigdy nie brał za to pieniędzy.

Wzorem Jezusa również apostoł Paweł ‛udostępniał dobrą nowinę bezpłatnie’ (1 Kor. 9,18). Gdy potrzebował środków na utrzymanie, podejmował pracę przy wytwarzaniu namiotów (Dz. 18:1-3).

Większość służb zaczyna się jako posługa namiotów w duchu apostoła Pawła i pierwszych chrześcijan. Większość naszych duchownych wykonuje posługę kapłańską na wzór francuskiego ruchu robotniczo-kapłańskiego w połowie lat czterdziestych. Wreszcie, duchowni nie są zatrudniani przez Narodowy Kościół Katolicki, lecz są wybierani i funkcjonują jako przedstawiciele lokalnej rady parafialnej lub wspólnoty kościelnej.

Czy obowiazują koszty związane z inkardynacją?

Nie pobieramy żadnej opłaty za inkardynację ani za święcenia! Mogą jednak wystąpić pewne koszty, które są pokrywane przez wnioskodawcę. A, te są ustalane w trakcie procesu aplikacyjnego.

W ramach procesu aplikacyjnego wnioskodawca musi osobiście odwiedzić Biskupa lub innego wskazanego duchownego w pobliżu miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Koszty podróży związane z tą wizytą ponosi wnioskodawca.

Jeśli występują deficyty w edukacji muszą być uzupełniane przez zajęcia seminaryjne, kandydat płaci za wszystkie zajęcia bezpośrednio do dostawcy programu seminaryjnego.

Od duchownych Kościoła oczekuje się kupowania własnych szat liturgicznych i wyposażenia niezbędnego w ich posłudze. Ofiary parafii są wykorzystywane przez kapłana na wydatki bieżące parafii.

Nasze prawo kościelne wymaga, aby wszyscy kapłani uczestniczyli w naszym Synodzie Kościoła/ Rekolekcjach, gdziekolwiek się ono odbywa. Koszty podróży i opłata rejestracyjna są odpowiedzialnością kapłana.

Jak długo trwa proces inkardynacji jako?

To nie jest łatwe pytanie, ponieważ każdy kandydat jest prowadzony przez proces w sposób zindywidualizowany i osobisty. Po zakończeniu procesu aplikowania wniosek o przyjecie lub odrzucenie prośby o inkardynację zostaje przedstawiony Radzie Synodalnej. A więc okres czasowy „jak długo?” Jest różny. Generalnie jednak proces inkardynacji może zostać zakończony w ciągu kilku miesięcy.

Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci, w podjęciu decyzji służenia w Narodowym Kościele Katolickim jako osoba duchowna. Chcę być całkowicie z Tobą szczery, i tego oczekujemy od naszych duchownych. Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś ze mną porozmawiać, aby zobaczyć, czy możemy być partnerami w służbie Pana proszę o przesłanie wiadomości e mail. Zapewniam o dyskrecji.

Twój Brat

+ Robert

Zaproszenie do kapłanów