Wolontariat ekumeniczny

..aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
J17,21-23

Wolontariat ekumeniczny (ang. ecumenical volunteering / niem. ökumenische Volontariat) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu działalności charytatywnej na rzecz wybranych osób / środowisk / podmiotów, organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy osób, kierujących się zasadami ekumenicznymi.

Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu działalności i inicjatyw organizacji religijnych, kościelnych na rzecz organizacji pozarządowych osób innego wyznania kierując się zasadami. Wolontariusze wykorzystując swoje umiejętności i zdolności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych.

Jesteś członkiem instytucji, fundacji, zgromadzenia zakonnego, Kościoła?

Zainwestuj w Licencję na wolontariat ekumeniczny i dołącz do środowisk zaangażowanych społecznie, do naszych Partnerów !

Zostań wolontariuszem ekumenicznym.

Jeśli chcesz zmieniać świat. Jeśli chcesz poczuć, jaką moc i radość daje pomaganie innym. Jeśli chcesz stworzyć międzyludzkie, długotrwałe więzi przez realizowanie praktycznego wsparcia ekumenicznego. Jeśli chcesz umocnić swoja wiarę odpowiedzialnym społecznie działaniem, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka.

Skontaktuj się z Nami!

e-mail: kancelaria[at]nat-kath.church

tel: +49 01520 3659640