Ustrój Kościoła

Ustrój Narodowego Kościoła Katolickiego jest episkopalno-synodalny. To znaczy:

najwyższą władzą zwierzchnią i prawodawczą jest Synod, w skład którego wchodzą duchowni i świecy;

naczelnym organem wykonawczym jest Rada Synodalna;

władzę kontrolującą sprawuje Rada Kościoła, powołana przez Synod Generalny;

władzę dyscyplinarną sprawuje Sąd Biskupi, zaś w drugiej instancji Trybunał Kościoła;

świeccy delegaci na Synod oraz świeccy członkowie Rady Synodalnej mają równe prawa z duchownymi.

Kościół kieruje się własnym prawem, które uchwala Synod Generalny, a które nosi nazwę: Prawo Kanoniczne Narodowego Kościoła Katolickiego oraz Prawo wewnętrzne Narodowego Kościoła Katolickiego. Obecne prawo zostało uchwalone 27 lipca 2018 rok.

Sprawy szczegółowe, nie objęte przepisami ” Prawa Kanonicznego Kościoła” oraz „prawa wewnętrznego”, normuje Rada Synodalna.