Terminarz

Rekrutacja do Seminarium Duchownego (SD) odbywa się w dwóch turach:

  1. sesja wiosenna rozpoczyna się 1 stycznia do 31 maja.
  2. sesja jesienna rozpoczyna się 1 lipca do 30 listopada.

Zakwalifikowanie się na poszczególną sesje zależne jest od złożenia kompletu wymaganych dokumentów i decyzji Rektora SD o przyjęciu kandydata.

Decyzja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail kandydata do SD.

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie http://www.nat-kath.church/rekrutacja-do-wsd/

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SD zobowiązani są złożyć komplet dokumentów.

Kontakt: [email protected]