Święto Idei Starokatolickiej/ Pierwszy numer „Głosu Starokatolickiego”

Quod ubique, qoud semper, quod ab omnibus creditum est.

sw. Wincenty z Lerynu

Glos Starokatolicki

W tym roku zgodnie z postanowieniem II Sesji I Synodu Generalnego Kościoła obchodzimy święto Idei Starokatolickiej. Data 24 września nie jest przypadkowa. Jest to data, kiedy to została podpisana Konwencja Utrechcka czyli dokumenty dające grunt Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Jest to dzień w którym chcemy się pochylać nad naszą tożsamością, nad historią i teologią starokatolicką. Chcemy aby to były swego rodzaju „dni otwarte” dla ludzi zainteresowanych starokatolicyzmem i naszym Kościołem. W tym ważnym dniu oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszego kwartalnika „Głos Starokatolicki”.

 Nr. 1(1)/2018. GŁOS STAROKATOLICKI

głos-nr1