Sukcesja Apostolska

Przez „sukcesję apostolską” (łac. successio — następstwo) rozumiemy ciągłość w przekazywaniu władzy w Kościele, otrzymanej od Jezusa Chrystusa. Sukcesja stanowi fundament apostolskości Kościoła, który w sposób istotny ujawnia się podczas konsekracji biskupiej, gdy biskup oraz laikat, wspólnie przyjmują na siebie odpowiedzialność za dalsze przekazywanie wiary i dalszy rozwój Kościoła.
Potrzeba kontynuacji wynika z nakazu Jezusa Chrystusa: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).

Wspólnota wraz z biskupem, który jest odpowiedzialny za głoszenie Chrystusa, może istnieć i rozwijać się dzięki Chrystusowi i Jego posłannictwu. Tylko wtedy można powiedzieć, że biskup kieruje swym Kościołem i reprezentuje go, tzn. że on jest przede wszystkim odpowiedzialny za głoszenie Chrystusa i za sprawowanie Eucharystii, a więc reprezentuje swój Kościół. To nie oznacza, że członkowie Kościoła nie posiadają własnej odpowiedzialności za Kościół; każdy członek Kościoła posiada pełną odpowiedzialność za Kościół.

Zarówno Nowy Testament, jak i Ojcowie Kościoła podkreślają wewnętrzną stronę sukcesji apostolskiej w wierze i w życiu. Ewangelia została powierzona całemu Kościołowi, który trwa w sukcesji apostolskiej. Dlatego sukcesję urzędu należy rozpatrywać w ramach sukcesji wiary apostolskiej; sukcesji, którą posiada cały Kościół. Sukcesja urzędu urzeczywistnia się w sukcesji urzędu biskupiego, w którym występuje pełnia urzędu opierającego się na święceniach. Jednak sukcesja apostolska nie polega na nieprzerwanym łańcuchu tych, którzy przyjmowali święcenia, ale na sukcesji urzędu przewodniczenia Kościołowi, który zachowuje ciągłość wiary apostolskiej; dokonuje się to dzięki biskupowi, który utrzymuje lud Boży we wspólnocie jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła.

Każdy biskup posiadając ważną sukcesje apostolską posiada władzę sprawowania Eucharystii która pochodzi od Boga. Istotą sukcesji nie jest osoba, ani władza, lecz Kościół. Sukcesja apostolska jest istotnym elementem kontynuacji wspólnoty eucharystycznej. Wymaga ona, aby świadectwo apostolskie przekazywane poprzez biskupów, którzy kierują Kościołem, było kontynuacją Kościoła w wierze.

Kościoły katolickie przywiązują dużą wagę do sukcesji apostolskiej, widząc w niej istotną cechę apostolskości Kościoła. Sukcesja apostolska nie dotyczy tylko samego urzędu, ale ma także znaczenie szersze, oznacza wydarzenie, w którym uczestniczy cały Kościół.

Kościół lokalny, wspólnota wierzących skupiona wokół biskupa i kapłanów, jest – jako Ciało Chrystusa. Reprezentuje on sakramentalną rzeczywistość całego Kościoła na swoim miejscu. Ponieważ życie Kościoła, które jest darowane od Boga Ojca przez obecność Chrystusa w Duchu Świętym, nie jest dane Kościołowi lokalnemu cząstkowo, lecz każdy z nich posiada je w całości. Życie Kościołów lokalnych jest więc w swej istocie jedno i to samo, mimo różnicy w zwyczajach i obyczajach: Jedno jest Ciało i jeden Duch, (…)

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (Ef 4, 4-6).
To jest jedno Ciało Chrystusa, nie podzielone i całe na każdym miejscu.


Bp Artur Miłański (2019)

Narodowy Kościół Katolicki

Bp Grzegorz Wyszyński (2018)

Narodowy Kościół Katolicki

Bp Robert Matysiak (2017)

Narodowy Kościół Katolicki

Bp Wojciech Kolm (1999)

Kościół Starokatolicki w RP

Abp Norbert Udo Maria Szuwart (1987)

Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech

Bp Helmut Norbert Maas (1949)

Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech

Bp Paul Victor Fatôme (1938)

Kościół Katolicki Mariawitów we Francji

Bp Jan Maria Michał Kowalski (1909)

Kościół Starokatolicki Mariawitów

Abp Gerard Gul (1892)

Arcybiskup Utrechtu

Bp Casparus Johannnes Rinkel (1873)

Biskup starokatolicki Haarlemu

Bp Hermanus Meykamp (1824)

Biskup starokatolicki Deventer

Bp Johannes Bon (1819)

Biskup starokatolicki Haarlemu

Bp Willibord Van Os (1814)

Arcybiskup Utrechtu

Bp Gilbert Vornelius De Jong (1805)

Biskup starokatolicki Deventer

Abp Johannes Jacob Van Rhijn (1797)

Arcybiskup Utrechtu

Bp Adranus Johanness Broekmen (1778)

Biskup starokatolicki Haarlemu

Abp Gualterus Michael Van Neiuwenhuizen (1768)

Arcybiskup Utrechtu

Bp Johannes Van Stiphout (1745)

Biskup starokatolicki Haarlemu

Abp Petrus Johannes Meindaerts (1763)

Arcybiskup Utrechtu

Bp Dominicus Marie Varlet (1719)

Biskup rzymskokatolicki

Bp Jacques Joyon De Matigon (1670)

Biskup rzymskokatolicki

Bp Michael Letellier (1668)

Biskup rzymskokatolicki

Abp Antonio Kardynał Barberini (1655)

Arcybiskup, Kardynał Kościoła Rzymskiego

Bp Giovanni Battista Scanaroli (1630)

Biskup rzymskokatolicki

Abp Luigi Kardynał Caetani (1622)

Arcybiskup, Kardynał Kościoła Rzymskiego

Bp Ludovico Kardynał Ludovisi (1621)

Kardynał Kościoła Rzymskiego

Abp Galeazzo Sanvitale (1604)

Arcybiskup rzymskokatolicki

Bp Girolamo Kardynał Bernerio (1586)

Kardynał Kościoła Rzymskiego

Abp Giulio Antonio Kardynał Santorio (1566)

Arcybiskup, Kardynał Kościoła Rzymskiego

Abp Scipione Kardynał Rebiba (1541)

Arcybiskup, Kardynał Kościoła Rzymskiego (Przypis nr.1)


Linia sukcesji katolickiej od św. Piotra do Pawła IV

Katholische Sukzession Linie / Reihe der Päpste von St. Peter bis Paul IV

Nr.1: Peter, 38 | Nr.2: Linus, 67 | Nr.3: Ancletus bzw. Cletus, 76 | Nr.4: Clement, 88 | Nr.5: Evaristus, 97 | Nr.6: Alexander I, 105 | Nr.7: Sixtus I, 115 | Nr.8: Telesphorus, 125 | Nr.9: Hygimus, 136 | Nr.10: Pius I, 140 | Nr.11: Anicetus, 155 | Nr.12: Soter, 166 | Nr.13: Eleutherius, 175 | Nr.14: Victor I, 189 | Nr.15: Zephyrinus, 199 | Nr.16: Callistus I, 217 | Nr.17: Urban I, 222 | Nr.18: Pontian, 230 | Nr.19: Anterus, 235 | Nr.20: Fabian, 236 | Nr.21: Cornelius, 251 | Nr.22: Lucius I, 253 | Nr.23: Stephen I, 254 | Nr.24: Sixtus II, 257 | Nr.25: Dionysius, 259 | Nr.26: Felix I, 269 | Nr.27: Eutychian, 275 | Nr.28: Caius, 283 | Nr.29: Marcellinus, 296 | Nr.30: Marcellus I, 308 | Nr.31: Eucebius, 309 | Nr.32: Melchiades bzw. Miltiades, 311 | Nr.33: Sylvester I, 314 | Nr.34: Marcus, 336 | Nr.35: Julius I, 337 | Nr.36: Liberius/Felix II, 352 | Nr.37: Damasus I, 366 | Nr.38: Siricius, 384 | Nr.39: Anastasius I, 399 | Nr.40: Innocent I, 401 | Nr.41: Zosimus, 417 | Nr.42: Boniface I, 418 | Nr.43: Celestine I, 422 | Nr.44: Sixtus III, 432 | Nr.45: Leo I, 440 | Nr.46: Hilary, 461 | Nr.47: Simplicius, 468 | Nr.48: Felix III, 483 | Nr.49: Gelasius I, 492 | Nr.50: Anastasius II, 496 | Nr.51: Symmachus, 498 | Nr.52: Hormisdus, 514 | Nr.53: John I, 523 | Nr.54: Felix IV, 526 | Nr.55: Boniface II, 530 | Nr.56: John II, 535 | Nr.57: Agapitus, 535 | Nr.58: Sylverius, 536 | Nr.59: Vigilus, 537 | Nr.60: Pelagius I, 556 | Nr.61: John III, 561 | Nr.62: Benedict I, 575 | Nr.63: Pelagius II, 579 | Nr.64: Gregory I, 590 | Nr.65: Sabinianus, 604 | Nr.66: Boniface III, 607 | Nr.67: Boniface IV, 608 | Nr.68: Deusdedit bzw. Adeodatus I, 615 | Nr.69: Boniface V, 619 | Nr.70: Honorius, 625 | Nr.71: Severinus, 640 | Nr.72: John IV, 640 | Nr.73: Theodore I, 642 | Nr.74: Martin I, 649 | Nr.75: Eugene I, 654 | Nr.76: Vitalian, 657 | Nr.77: Adeodatus II, 672 | Nr.78: Donus, 676 | Nr.79: Agatho, 678 | Nr.80: Leo II, 682 | Nr.81: Benedict II, 684 | Nr.82: John V, 685 | Nr.83: Conon, 686 | Nr.84: Sergius I, 687 | Nr.85: John VI, 701 | Nr.86: John VII, 705 | Nr.87: Sisinnius, 708 | Nr.88: Constantine , 708 | Nr.89: Gregory II, 715 | Nr.90: Gregory III, 731 | Nr.91: Zachary, 741 | Nr.92: Stephen II, 752 | Nr.93: Paul I, 757 | Nr.94: Stephen III, 768 | Nr.95: Adrian I, 772 | Nr.96: Leo III, 795 | Nr.97: Stephan IV, 816 | Nr.98: Paschal I, 817 | Nr.99: Eugene II,824 | Nr.100: Valentine, 827 | Nr.101: Gregory IV, 827 | Nr.102: Sergius II, 844 | Nr.103: Leo IV, 847 | Nr.104: Benedict III, 855 | Nr.105: Nicholas I, 858 | Nr.106: Adrian II, 867 | Nr.107: John VIII, 872 | Nr.108: Marinus I, 882 | Nr.109: Adrian III, 884 | Nr.110: Stephan V, 885 | Nr.111: Formosus, 891 | Nr.112: Boniface VI | Nr.113: Steven VI, 897 | Nr.114: Romanus, 897 | Nr.115: Theodore II, 897 | Nr.116: John IX, 898 | Nr.117: Benedict IV, 900 | Nr.118: Leo V, 903 | Nr.119: Sergius III, 904 | Nr.120: Anastasius III, 911 | Nr.121: Landus, 913 | Nr.122: John X, 914 | Nr.123: Leo VI, 938 | Nr.124: Stephan VII, 928 | Nr.125: John XI, 931 | Nr.126: Leo VII, 936 | Nr.127: Stephen VIII, 939 | Nr.128: Maginus II, 942 | Nr.129: Agapitus II, 946 | Nr.130: John XIII, 955 | Nr.131: Leo VII,963 | Nr.132: Benedict V, 964 | Nr.133: John XIV, 965 | Nr.134: Benedict VI, 973 | Nr.135: Benedict VII, 974 | Nr.136: John XIV, 983 | Nr.137: John XV, 985 | Nr.138: Gregory V, 996 | Nr.139: Sylvester II, 999 | Nr.140: John XVII, 1003 | Nr.141: John XVIII, 1004 | Nr.142: Sergius IV, 1009 | Nr.143: Benedict VIII, 1012 | Nr.144: John XIX, 1024 | Nr.145: Benedict IX, 1032 | Nr.146: Sylvester III, 1045 | Nr.147: Benedict IX (2. Mal),1045 | Nr.148: Gregory VI, 1045 | Nr.149: Clement II, 1046 | Nr.150: Benedict IX (3. Mal),1047 | Nr.151: Damasus II, 1048 | Nr.152: Leo IX, 1049 | Nr.153: Victor II, 1055 | Nr.154: Stephan IX, 1057 | Nr.155: Nicholas II, 1059 | Nr.156: Alexander II, 1061 | Nr.157: Gregory VII, 1073 | Nr.158: Victor III, 1087 | Nr.159: Urban II, 1088 | Nr.160: Paschal II, 1099 | Nr.161: Gelasius II, 1118 | Nr.162: Callistus II, 1119 | Nr.163: Honorius II, 1124 | Nr.164: Innocent II, 1130 | Nr.165: Celestine II, 1143 | Nr.166: Lucius II,1144 | Nr.167: Eugene III 1145 | Nr.168: Anastasius IV, 1153 | Nr.169: Adrian IV, 1154 | Nr.170: Alexander III, 1159 | Nr.171: Lucius III, 1181 | Nr.172: UrbanIII, 1185 | Nr.173: Gregory VIII, 1187 | Nr.174: Clement III, 1187 | Nr.175: Celestine III, 1191 | Nr.176: Innocent III, 1198 | Nr.177: Honorius III, 1216 | Nr.178: Gregory IX, 1227 | Nr.179: Celestine IV, 1241 | Nr.180: Innocent IV, 1243 | Nr.181: Alexander IV, 1254 | Nr.182: Urban IV, 1261 | Nr.183: Clement IV, 1265 | Nr.184: Gregory X, 1271 | Nr.185: Innocent V, 1276 | Nr.186: Adrian V, 1276 | Nr.187: John XXI, 1276 | Nr.188: Nicholas III, 1277 | Nr.189: Martin IV, 1281 | Nr.190: Honorius IV, 1285 | Nr.191: Nicholas IV 1288 | Nr.192: Celestine V, 1294 | Nr.193: Boniface VIII, 1294 | Nr.194: Benedict XI, 1303 | Nr.195: Clement V,1305 | Nr.196: John XXII, 1316 | Nr.197: Benedict XII, 1334 | Nr.198: Clement VI, 1342 | Nr.199: Innocent VI, 1352 | Nr.200: Urban V, 1362 | Nr.201: GregoryXI,1370 | Nr.202: Urban VI, 1378 | Nr.203: Boniface IX, 1389 | Nr.204: Innocent VII, 1389 | Nr.205: Gregory XII, 1406 | Nr.206: Martin V, 1417 | Nr.207: Eugene IV, 1431 | Nr.208: Nicholas V, 1447 | Nr.209: Callistus III, 1455 | Nr.210: Pius II, 1458 | Nr.211: Paul II, 1464 | Nr.212: Sixtus IV, 1471 | Nr.213: Innocent VIII, 1484 | Nr.214: Alexander VI, 1492 | Nr.215: Pius III, 1503 | Nr.216: Julius II, 1503 | Nr.217: Leo X, 1513 | Nr.218: Adrian VI, 1522 | Nr.219: Clement VII, 1523 | Nr.220: Paul III, 1534 | Nr.221: Julius III, 1550 | Nr.222: Marcellus II, 1555 | Nr.223: Paul IV, 1555


Przypis nr 1

Ponad 91% z ponad 4900 biskupów rzymskokatolickich, którzy żyją dzisiaj, posiada linię biskupią Scipione Rebiba. Dlaczego tak wielu biskupów prześledzi ich rodowody w stosunku do tego jednego biskupa, można wytłumaczyć w dużej mierze intensywną działalnością sakramentalną papieża Benedykta XIII, który wyświęcił 139 biskupów, w tym wielu kardynałów, papieskich dyplomatów i biskupów ważnych diecezji, którzy z kolei wyświęcili kolejnych biskupów.

Dzisiaj wszyscy biskupi starokatoliccy wywodzący się z Utrechtu, również dzielą tego samego kościelnego protoplastę, jako źródło swojej linii biskupiej w sukcesji apostolskiej, dalej demonstrując nasze wspólne pochodzenie z naszymi rzymskokatolickimi braćmi biskupami.