SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

slub koscielny II

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości. Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem (Rdz 2, 24).

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej po podjęciu decyzji o ślubie w celu uzgodnienia:

  1. godziny,
  2. terminu ślubu,
  3. omówienia formalności przedślubnych.

Trzy miesiące przed datą ślubu narzeczeni składają w kancelarii wymagane dokumenty (patrz niżej) i rozpoczynają bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa: danie na zapowiedzi i spisanie protokołu przedślubnego.

Wymagane dokumenty:

dlonie

  1. metryka chrztu do ślubu kościelnego (pobrana z parafii Chrztu nie dawniej niż trzy miesiące przed złożeniem dokumentów),
  2. świadectwo bierzmowania (bardzo często fakt ten odnotowany jest już na świadectwie chrztu),
  3. dowód tożsamości,
  4. świadectwo z oceną nauki religii (z ostatniej klasy lub indeksy nauki religii),
  5. z USC:  Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( ważne tylko 3 miesiące! ) lub odpis aktu zawarcia cywilnego związku małżeńskiego.

Prosimy o sprawdzanie danych w dokumentach cywilnych i kościelnych. W przypadku niezgodności prosimy o jak najszybszy kontakt w kancelarii.

W celu przygotowania się do sakramentu małżeństwa należy odbyć nauki przedślubne w Kościele, w ramach kursu przedmałżeńskiego.

Warunkiem ukończenia kursu jest także odbycie przez narzeczonych dwóch wizyt w Poradni Życia Rodzinnego. Szczegółowe terminy spotkań można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Kilka dni przed ślubem (w ustalonym terminie), narzeczeni przynoszą potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego, tym samym dokonuje się zakończenie wszystkich formalności do sporządzenia Aktu Małżeństwa.