SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 malzenstwo

Kandydaci do małżeństwa sakramentalnego powinni zgłosić się do księdza osobiście, 3 miesiące, przed planowaną datą ślubu. Osoby, które mieszkają na terenie duszpasterskim naszej Misji, mogą, sprawy związane z zawarciem małżeństwa, załatwić w naszym biurze, niezależnie od tego, gdzie będzie odbywał się sam ślub.

Wymagane dokumenty (wersja podstawowa)

– metryki chrztu (świadectwa chrztu) obydwojgu kandydatów do małżeństwa, datą wystawienia nie starsze niż 6 miesięcy,

– zaświadczenia z kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego,

– dokument zawarcia małżeństwa cywilnego,

– pocztowy adres parafii, w której będzie odbywał się ślub (jeśli miejscem zawarcia ślubu kościelnego będzie parafia Narodowego Kościoła Katolickiego)

Na terenie RFN ślub kościelny może się odbyć tylko po uprzednim zawarciu związku cywilnego.

Procedura załatwiania ślubu kościelnego tutaj, który miałby się odbyć w Polsce, jest taka sama. Pozostałych informacji udziela kancelaria lub duchowny Kościoła.