SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kandydaci do małżeństwa sakramentalnego powinni zgłosić się do księdza osobiście, 3 miesiące, przed planowaną datą ślubu. Osoby, które mieszkają na terenie duszpasterskim naszej Misji, mogą, sprawy związane z zawarciem małżeństwa, załatwić w naszym biurze, niezależnie od tego, gdzie będzie odbywał się sam ślub.

Wymagane dokumenty ( wersja podstawowa )

– metryki chrztu ( świadectwa chrztu ) obydwojgu kandydatów do małżeństwa, datą wystawienia nie starsze niż 6 miesięcy,

– zaświadczenia z kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego,

– dokument zawarcia małżeństwa cywilnego,

– pocztowy adres parafii, w której będzie odbywał się ślub ( jeśli miejscem zawarcia ślubu kościelnego będzie parafia PNKK w RP)

Na terenie RFN ślub kościelny może się odbyć tylko po uprzednim zawarciu związku cywilnego.

Procedura załatwiania ślubu kościelnego tutaj, który miałby się odbyć w Polsce, jest taka sama. Pozostałych informacji udziela kancelaria lub duchowny Kościoła.