Różnice wobec Kościoła Rzymskokatolickiego

 

Kościół powstał nie jako znak sprzeciwu wobec papieża, ale jako alternatywa jeszcze jednej drogi wiary, także prowadzącej do Trójjedynego Boga.

Narodowy Kościół Katolicki jest Kościołem o ustroju prawnym episkopalno-synodalnym.

Kościół uznaje autorytet symbolu Nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary.

Kościół nie podlega zwierzchności Papieża. Biskupa Rzymu uznaje jako primus inter pares (łac. „pierwszy wśród równych sobie”), jako pierwszego i najgodniejszego ze wszystkich biskupów katolickich.

Kościół przyjmuje zasadę dobrowolności celibatu duchownych – jako zgodną z nauką Apostołów i Tradycją Kościoła zachodniego do 1073 r.

Kościół przyjmuje dwojaką formę spowiedzi:

– indywidualną (w konfesjonale: dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorośli – na życzenie);

– ogólną (zbiorową), do której mogą przystępować tylko dorośli.

Wierni Kościoła mogą przyjmować Komunię Świętą pod dwiema postaciami.

Dokumentem doktrynalnym Kościoła jest Prawo Kanoniczne Kościoła.

Liturgia uroczystości kościelnych, odznacza się prostotą i żarliwością pierwszych chrześcijan;

Małżeństwo, udzielane jest przez duchownego – biskupa, kapłana lub diakona. Ponadto chociaż uznawane za związek nierozerwalny, może być jednak rozwiązane w sytuacji, gdy na skutek słabości ludzkiej rozpadło się; małżonkowie mogą ubiegać się w Sądzie Kościelnym o zezwolenie na zawarcie ponownego ślubu.

Kościół nie uznaje dogmatów o Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu NMP, uznajemy je jako prawdy wiary nie dogmaty.

Kościół odrzuca dogmaty o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności, jako zerwaniem ze starą doktryną.

Kościół nie praktykuje żadnej formy odpustów.

Kościół nie tworzy żadnych nowych dogmatów.

Kościół dopuszcza stosowanie środków antykoncepcyjnych w małżeństwie, jeżeli małżonkowie całkowicie nie zamykają się na rodzicielstwo.  Używanie antykoncepcji jest przedmiotem indywidualnego osądu męża i żony i w zakresie odpowiedzialności Kościoła nie leży mówienie jego wiernym, ile dzieci winni posiadać. Bycie rodzicem jest ważnym aspektem małżeństwa, a ograniczanie wielkości rodziny jest zarówno osobistym wyborem, jak i odpowiedzialnością. Poza prokreacją małżeństwo służy również innym ważnym celom.

Kościół pozostaje neutralny wobec polityki.

Kościół dopuszcza stosowanie in vitro.

ORNAMENT-4-large