Rada Kapłańska

Rada Kapłańska (łac. Consilium Presbyterale) jest to zespół kapłanów, będący jakby senatem Biskupa i reprezentującym prezbiterium.

W skład Rady Kapłańskiej wchodzi … członków. Część z nich otrzymała mandaty z urzędu, a część z nominacji lub wyboru. Kolegium Konsultorów tworzy natomiast .. członków spośród duchowieństwa.

Do Rady Kapłańskiej należą:

Członkowie Kolegium Konsultorów:


STATUT RADY KAPŁAŃSKIEJ