Rada Kapłańska

Rada Kapłańska (łac. Consilium Presbyterale) jest to zespół kapłanów, będący jakby senatem Biskupa i reprezentującym prezbiterium.