Personalia

 

Trybunał Kościoła 

I Synod Generalny Narodowego Kościoła Katolickiego w dniu 27 lipca 2018 r. wybrał Trybunał Kościoła, w składzie:

Przewodniczący: bp. Robert Matysiak

Sędzia: bp. Grzegorz Wyszyński

Sędzia: ks. kan. Przemysław Knop

Na podstawie Kan. 280 PKK , Dekretem ……………… włączony w skład Trybunału Kościoła.

Sędzia: ks. kan. 


Kontakt:
Tel: +49 01520 3659640
E-mail: [email protected]