Personalia

Skład Trybunału:

Oficjał:

Vacat

E-mail:

Nr. Tel.:


Wiceoficjał Sądu Biskupiego:

Sędziowie:

Promotor sprawiedliwości:

Obrońcy węzła małżeńskiego:

Notariusze:

Adwokaci: