Biskup

Herb Biskupa

Jego Ekscelencja Ks. Bp Robert Matysiak

Ksiądz biskup Robert Matysiak – polski duchowny, biskup – Zwierzchnik Narodowego Kościoła Katolickiego, Rektor Seminarium Duchownego, Członek Sacred Congregation Of Clergy Worldwide Communion of Catholic And Apostolic Churches.
Święcenia diakonatu udzielił Abp. dr. Augustín Bačinský, świecenia kapłańskie przyjął z rąk abpa G. Colica.
16.09.2017 świecenia episkopatu udzielił bp Wojciech Kolm oraz bp. Ezio Maria Scaglione.

Elekcja biskupia:
22 lipca 2017 roku, podczas VI Nadzwyczajnego Synodu Ogólnopolskiego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jednogłośnie przyjęto i uchwalono elekcję ks. Roberta Matysiaka na biskupa.

Sakra biskupia:
Świecenia episkopatu udzielił bp Wojciech Kolm oraz bp. Ezio Maria Scaglione 16 września 2017 w kościele pw. św Piotra i Nikodema przy Dörriesplatz w Hannoverze.

Dewiza biskupia:
„Scio cui credidi – Wiem, komu zawierzyłem – Ich weiß wirklich, an wen ich glaube”
2 Tym. 1:12
Wezwanie pochodzące z 2 listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. Centralnym motywem herbu biskupiego jest symbol Chi rho – jeden z najstarszych chrystogramów używany przez chrześcijan. Symbol PX jest znakiem, iż Kościół Starokatolicki na terenie diecezji niemieckiej chce powrócić poprzez posługę biskupa do pierwotnych działań chrześcijan poprzez pełną integrację Kościoła – budowanie tożsamości poprzez kreowanie małych wspólnot, które mają być światłem Nowej Ewangelizacji.

Funkcje w przeszłości:

Ordynariusz Diecezji Niemieckiej Starokatolickiego Kościoła w RP.
Członek Rady Biskupów Kościoła Starokatolickiego w RP.
Rektor Starokatolickiego Seminarium Duchownego w Niemczech – Kościoła Starokatolickiego w RP.
Konsultor opracowania Prawa Kanonicznego Kościoła Starokatolickiego w RP uchwalonego przez VI Nadzwyczajny Synod Kościoła w 2017.

Pozostałe:
Od 1986 jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił wiele funkcji m.in. drużynowego drużyny starszo-harcerskiej, kierownika referatu starszo-harcerskiego Komendy Hufca, komendanta Szczepu pomysłodawcą restytucji Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech – organizacji harcerskiej, działającej w latach 1926 – 1939.
Jest pierwszym po II wojnie światowej naczelnikiem restytuowanego ZHPwN. Posiada stopień instruktorski Harcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. 
Byl prezesem oddziału Dolnej Saksonii Związku Polaków w Niemczech. Członkiem Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech. Kanclerzem Kapituły Znaku Rodła Związku Polaków w Niemczech. Aktywny działacz na rzecz Polonii na terenie Niemiec.  Inicjator utworzenia „Medalu Rodła” Związku Polaków w Niemczech.

Prywatnie żonaty, ojciec trójki dzieci.

Hobby:
Fotografia, gotowanie, podróże z rodziną, czytanie książek..

Kontakt:
Kancelaria
Tel: +49 01520 3659640
E-mail: kancelaria[at]nat-kath.church