O nas

Jako członkowie Narodowego Kościoła  Katolickiego, niejednokrotnie, jesteśmy określani „polskimi starokatolikami”. Kościół pełni rolę centrum koordynującego opiekę duszpasterską, sprawowanie sakramentów świętych i katechizację dla wiernych w rożnych językach.

Podstawą prawną działania Kościoła są różne dokumenty kościelne miedzy innymi Prawo Kanoniczne Kościoła, Prawo Wewnętrzne Kościoła oraz dekrety erygujące poszczególne  diecezje. Ponadto prowadzimy starania o uzyskanie statusu prawnego naszej działalności na terenie Niemiec.