O nas

Jako członkowie Narodowego Kościoła  Katolickiego w Niemczech, niejednokrotnie, jesteśmy określani „polskimi starokatolikami”. Kościół pełni rolę centrum koordynującego opiekę duszpasterską, sprawowanie sakramentów świętych i katechizację dla wiernych w rożnych językach.

Duchowni w Niemczech zostali upoważnieni do posługi duszpasterskiej i tworzenia struktur Kościoła w Niemczech w ramach Diecezji Niemieckiej Kościoła.

Podstawą prawną działania Kościoła w Niemczech są różne dokumenty kościelne miedzy innymi Prawo Kanoniczne Kościoła oraz dekret erygujący diecezje. Ponadto prowadzimy starania o uzyskanie statusu prawnego naszej działalności na terenie Niemiec.