Komisje

ikona

I Synod Generalny Narodowego Kościoła Katolickiego w dniu 27 lipca 2018 r. wybrał Przewodniczących poszczególnych Komisji Narodowego Kościoła Katolickiego, w składzie:

Kościelna Komisja Teologiczna

Przewodniczący: bp. Artur Miłański

Kościelna Komisja ds. Liturgicznych

Przewodniczący: vacat

Kościelna Komisja ds. Ekumenicznych

Przewodniczący: bp. Grzegorz Wyszyński

Kościelna Komisja ds. Prawa Kanonicznego

Przewodniczący: bp. Robert Matysiak