Komisje

ikona

I Synod Generalny Narodowego Kościoła Katolickiego w dniu 27 lipca 2018 r. wybrał Przewodniczących poszczególnych Komisji Narodowego Kościoła Katolickiego, w składzie:

Kościelna Komisja Teologiczna.

Przewodniczący: bp. Artur Miłański

Kościelna Komisja ds. Liturgicznych.

Przewodniczący: ks. kan. Adam Adamski 

Kościelna Komisja ds. Ekumenicznych.

Przewodniczący: bp. Grzegorz Wyszyński

Kościelna Komisja ds. Prawa Kanonicznego.

Przewodniczący: bp. Robert Matysiak