Kalendarz posiedzeń

Wszystkie dokumenty przesyłane drogą służbową na posiedzenia Rady Synodalnej będą rozpatrywane jedynie w przypadku dotrzymania terminu 14 dni dostarczenia dokumentów przed datą danego posiedzenia


PLANOWANY TERMINY OBRAD RADY SYNODALNEJ W  ROKU 2020

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień