Instytut teologiczny

Instytut Teologiczny

Instytut Teologiczny jest ekumeniczną szkołą teologiczną, utworzoną na podstawie Statutu Kościoła oraz Prawa Kanonicznego. Instytut jest universitas docentorum et scolarium – braterską wspólnotą ludzi poszukujących prawdy, dobra i piękna w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa. Etos universitas wyraża się w ekumenizmie, tolerancji oraz dialogu religijnym, kulturowym i naukowym.

Osobowość prawna Instytutu Teologicznego 

Na podstawie decyzji DWRMNIE-WROOA-65350-5/2019 z dnia 12-03.2021 roku Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA w Warszawie, Instytut Teologiczny posiada osobowość prawną.

INSTYTUT TEOLOGICZNY
Kontakt:
Tel: (+48)
E-mail: [at]nat-kath.church