Inkardynacja

Kapłan z ludu wzięty dla ludu ustanowiony (por. Hbr 5,1).

Kapłani przyjmują święcenia w stopniu prezbiteratu tytułem służby w danym kościele lokalnym. Bywa jednak, że drogi Opatrzności Bożej prowadzą ich do innych Kościołów.

Jeżeli jesteś zainteresowany włączeniem do wspólnoty Kościoła zapraszamy do przesłania prośby o inkardynację wraz z poniższymi dokumentami:

 1. wniosek o inkardynację.
 2. świadectwo świeceń:
  • diakonatu.
  • prebiteratu.
 3. życiorys – napisany odręcznie – z wyszczególnieniem przebiegu formacji, uczelni na jakich przebywał, zawód jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp..
 4. potwierdzenie wyłączenia lub rezygnacji duchownego – pismo o ekskardynacji.
 5. oświadczenie woli (dotyczy kandydatów stanu wolnego).
 6. formularz rodzinny (dotyczy kandydatów żonatych).
 7. zaświadczenie o niekaralności.
 8. oświadczenie duchownego.
 9. świadectwo ślubu kościelnego – dotyczy kandydatów żonatych.
 10. wyrażenie zgody współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła – dotyczy kandydatów żonatych – napisane odręcznie.
 11. zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu.
 12. zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej.
 13. kwestionariusz osobowy (odręcznie wypełniony).
 14. dwie fotografie do legitymacji.

 

Kontakt:

[email protected]