Inkardynacja

 

Herb Biskupa

Drodzy w Chrystusowym kapłaństwie,

wiemy, że jest ogromna ilość nieaktywnych, diakonów, kapłanów i zakonników, którzy zostali pastoralnie osieroceni, odrzuceni lub zmuszeni do nieaktywnego statusu z różnych powodów. W czasie zarówno upadających powołań, jak i upadku moralnego, Wasze powołanie do służby Bogu jest szczególnie potrzebne, bardziej niż kiedykolwiek.

Narodowy Kościół Katolicki aktywnie poszukuje kapłanów konserwatywnych, ważnie wyświęconych zachowujących sukcesję apostolską. Jeśli uznasz, że idea powrotu do aktywnej służby jest ważna, pragniemy Cię zachęcić do rozważenia kontynuowania z nami aktywnego sakramentalnego i zawodowego życia.

To zaproszenie jest aktualne, jeśli jesteś diakonem, kapłanem lub zakonnikiem, który jest obecnie nieaktywny z powodów innych niż skazanie za przestępstwo seksualne.

Nasza Wspólnota otrzymuje zaproszenia od osób proszących nas o ustanowienie nowych misji parafialnych w ich społecznościach i po prostu nie mamy wystarczająco wykwalifikowanych duchownych, aby odpowiedzieć na ich potrzeby duszpasterskie.

Być może obecnie żyjecie w społeczności, która z zadowoleniem przyjęłaby naszą Wspólnotę ustanawiając misję Kościoła lub parafie. Moglibyście znów stać się pasterską częścią Kościoła, łączącą Lud Boży z darem sakramentalnego i liturgicznego życia w przyjaznym otoczeniu.

Standardy naszej katolickiej jurysdykcji są wysokie i niepodlegające negocjacjom. Całkowicie poważnie podchodzimy do naszych powołań i oczekujemy, że kandydaci rozważający nasz program formacyjny lub inkardynację będą równie zaangażowani.

Jesteśmy małą Wspólnotą, składającą się głównie z ludzi poszukujących Boga. Nie mamy pieniędzy na stypendia. Nie mamy żadnych wielkich katedr. Nasza „rekompensata” pojawia się w formie naszych więzi między sobą i Ludem Bożym. Nasze powołania, nasze życie liturgiczne i sakramentalne promieniuje w sercach naszych wspólnot. Ufamy obietnicy Życia Wiecznego. Jesteśmy po prostu kapłanami robotnikami w winnicy Pańskiej, odpowiadającymi na zaproszenie Jezusa”Pójdź za mną”.

Pozwólcie więc, że przekażę każdemu z Was zaproszenie do dzielenia się darem Waszego powołania z nami. Każdego dnia jesteście w naszych modlitwach i bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyście zapamiętali nas w swoich.

Wasz brat.

+ Robert Matysiak


 

logo na strone szareKapłan z ludu wzięty dla ludu ustanowiony (Hbr 5,1).

Kapłani przyjmują święcenia w stopniu prezbiteratu tytułem służby w danym kościele lokalnym. Bywa jednak, że drogi Opatrzności Bożej prowadzą ich do innych Kościołów.

Jeżeli jesteś zainteresowany włączeniem do wspólnoty naszego Kościoła zapraszamy do przesłania prośby o inkardynację wraz z poniższymi dokumentami:

 1. prośba o inkardynację do Pierwszego Biskupa Narodowego Kościoła Katolickiego
 2. świadectwo świeceń:
  • diakonatu.
  • prebiteratu.
 3. życiorys – napisany odręcznie – z wyszczególnieniem przebiegu formacji, uczelni na jakich przebywał, zawód jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp..
 4. potwierdzenie wyłączenia lub rezygnacji duchownego – pismo o ekskardynacji.
 5. oświadczenie woli (dotyczy kandydatów stanu wolnego).
 6. formularz rodzinny (dotyczy kandydatów żonatych).
 7. zaświadczenie o niekaralności.
 8. oświadczenie duchownego.
 9. świadectwo ślubu kościelnego – dotyczy kandydatów żonatych.
 10. wyrażenie zgody współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła – dotyczy kandydatów żonatych – napisane odręcznie.
 11. zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu.
 12. zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej.
 13. kwestionariusz osobowy (odręcznie wypełniony).
 14. dwie fotografie do legitymacji.

Kontakt:

[email protected]