Modlitwy za kapłanów i kapłanów

modlitwa ks

Tu modlą się księża

Chcemy stworzyć miejsce, gdzie aktywni i poszukujący wspólnoty kapłani spotykają się na modlitwie. Pragniemy, aby każdy kapłan, który będzie chciał wraz z nami współbraćmi modlić się, mógł w znaleźć takie miejsce.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w każdy wtorek o godzinie 21:00

Zachęcamy też do współtworzenia tego miejsca z nami, przekazując informacje o nas do tych, którzy szukają wspólnoty modlitwy.


Treść modlitwy do Ducha Świętego za kapłanów:

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni

i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy

i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,

by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

 

Treść modlitwy kapłanów:

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś nas ku Sobie uczyń każdego z nas Swoim wiernym naśladowcą i sługą.

Spraw, abyśmy dzielili z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem, otwórz przed każdym z nas nowe horyzonty, byśmy dostrzegali świat spragniony światła prawdy i miłości; byśmy byli solą ziemi i światłością świata. Umacniaj każdego z nas Twoją mocą i błogosław nam.

Święci patronowie kapłanów, waszej szczególnej opiece polecam moich braci kapłanów. Proszę, abyście wstawiali się za każdym z nich przed Bogiem i pomagali im we wszystkich potrzebach, aby dochowali Bogu wierności i owocnie pracowali dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż każdego z nas przed wszelkim złem. Amen.

 

Modlitwa o powołania

Panie Jezu Chryste, Ty obdarowałeś szczególnym powołaniem apostołów, którzy głosili orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu całemu światu. Spójrz Panie na potrzeby współczesnego świata i wezwij wielu młodych ludzi na Twoją apostolską służbę w stanie kapłańskim i zakonnym. Daj im odczuć ogrom Twojej miłości, jaką będą mogli doświadczyć szukając Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza w ubogim, cierpiącym, załamanym, zagubionym, nie znającym sensu życia, pogrążonym w nałogach.

Jezu, wyzwól ich wolność, aby nie zważali na trudności i idąc za Twoim wezwaniem wspaniałomyślnie i z radością oddali Tobie swoje życie, przez wierną służbę tym, do których ich poślesz. Matko Najświętsza oddaję Ci w Twą matczyną opiekę wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. Niechaj będą oddani sprawie Bożego królestwa na wzór Twojego oddania się woli Bożej w swym ziemskim życiu.


Zaproszenie do kapłanów

pomoce-duszp-kafel-320x240

Comments are closed.