Rocznica sakry biskupiej JE Ks. Bp. Roberta Matysiak

16/09/2022 @ Całodniowe - „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…”(J 15,16) Z okazji rocznicy sakry biskupiej składamy na ręce JE Ks. Bp. Roberta Matysiak najserdeczniejsze życzenia wielu Łask Bożych, zdrowia oraz wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej. Niech Duch Święty otacza swym [...] read more

Urodziny Księdza Biskupa Grzegorza Wyszynskiego

bukiet 16/09/2022 @ 00:15 - 23:30 - Czcigodny Księże Biskupie, z okazji Twoich urodzin życzymy, by przez całe swoje życie podążał Ksiądz Biskup z ufnością za Panem. Wszystko, co Ksiądz robi, niech czyni z młodzieńczą pasją. Cieszy się światem i spotykanymi ludźmi, a Księdza serce niech przepełnia miłość, którą podzieli się z potrzebującymi. Niech pielęgnuje Ksiądz w sobie uśmiech, nie zatraca nigdy [...] read more