Rocznica sakry biskupiej JE Ks. Bp. Artura Milanskiego

„Nie wyście Mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…”(J 15,16)

bukiet

Z okazji rocznicy sakry biskupiej składamy na ręce

JE Ks. Bp. Artura  Milanskiego

najserdeczniejsze życzenia wielu Łask Bożych, zdrowia oraz wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej.

Niech Duch Święty otacza swym światłem, miłosierny i łaskawy Pan zawsze strzeże, a Maryja Dziewica otula matczyną opieką. Niech święty patron nieustannie czuwa nad i wspiera w prowadzeniu wiernych ku Chrystusowi.

Comments are closed.