Egzorcysci

Dekretem JE. ks. bp. Roberta Matysiak ustanowiony został egzorcysta, który pełnić będzie tę posługę na terenie diecezji niemieckiej:

Ks. 


Każdy biskup jest egzorcystą i może podjąć się egzorcyzmowania. Może również wyznaczyć dowolnego kapłana do pełnienia tej posługi. Każda diecezja ma przynajmniej jednego mianowanego księdza egzorcystę. Jak się z nim skontaktować?

1. Pierwszy krok – spowiedź
Jeśli jesteś katolikiem/katoliczką, w czasie sakramentu spowiedzi poproś księdza spowiednika o rozeznanie oraz o rade. Wyznanie grzechów oraz rozeznanie wpływu ducha nieczystego już w trakcie spowiedzi jest to dobra droga przed rozmową z księdzem egzorcystą. Pamiętajmy, że dobrze odbyta spowiedź święta może wystarczyć do uwolnienia od działania diabelskiego.
Przed spowiedzią pamiętaj o pięciu warunkach jej dobrego odbycia; przy rachunku sumienia dobrze zrobić pierwsze rozpoznanie co do możliwego wpływu złego ducha.

2. Nie-katolicy i nie chrześcijanie
Jeśli nie jesteś ochrzczony/a w Kościele katolickim ani nawet nie jesteś chrześcijaninem, także możesz zwrócić się do księdza egzorcysty z prośbą o modlitwę o uwolnienie lub egzorcyzm. Jezus uwalniał od działania złych duchów oraz uzdrawiał wszystkich, nie tylko Żydów. Tak samo czynili Apostołowie i pierwsi chrześcijanie.

3. Aby skontaktować się z księdzem egzorcystą:
E-mail:
Nr. Tel.: +49

4. Zadzwoń do księdza egzorcysty powiedz o swoich podejrzeniach co do działania złego ducha, umów się na spotkanie i modlitwę.