Dokumenty

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Seminarium powinien:

  1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Rektorem (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem.
  2. Złożyć następujące dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SD zobowiązani są złożyć komplet dokumentów.

Kontakt: e-mail: seminarium[at]nat-kath.church