Diecezja Polska

JE KS BP GRZEGORZ WYSZYNSKI

Ordynariusz diecezji polskiej

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Wyszyński


KURIA DIECEZJALNA
Kontakt:
tel: +48 722259966
e-mail: [email protected]
ww: diec.polska.nat-kath.church


WIKARIUSZ BISKUPI DIECEZJI POLSKIEJ
ks. kan. Artur Miłański
Kontakt:
E-mail: [email protected]


KANCLERZ KURII
ks. kan. Przemyslaw Knop
Kontakt:
Tel: +48 693 251 897
E-mail: [email protected]


CEREMONIARZ BISKUPI KOŚCIOŁA
ks:  VACAT
Kontakt:
Tel: +48
E-mail:


SEMINARIUM DUCHOWNE
Rektor JM Ks. Bp. Grzegorz Wyszyński
Kontakt:
Tel: +48 722259966
E-mail: [email protected]


INSTYTUT TEOLOGII STAROKATOLICKIEJ
Rektor JM ks. kan. Artur Miłański
Kontakt:
E-mail: [email protected]


FANPAGE DIECEZJI


 facebook

Narodowy Kościół Katolicki Diecezja Polska


facebook

Głos Starokatolicki