Diecezja Polska

Ordynariuszem diecezji jest

Jego Ekscelencja ks. Grzegorz Wyszyński


KURIA DIECEZJALNA
Kontakt:
Kancelaria
Tel: +48 722259966
E-mail: diec.polska[at]nat-kath.church 

[email protected]

kancelaria[at]nat-kath.church


SEKRETARZ KURII 
Kontakt:
Tel: +48 722259966
E-mail: diec.polska[at]nat-kath.church

SEMINARIUM DUCHOWNE
Rektor 
Kontakt:
Tel: +48 722259966
E-mail: wsd[at]nat-kath.church