Diecezja Polska

Ordynariuszem diecezji jest

Jego Ekscelencja ks. Grzegorz Wyszyński


KURIA DIECEZJALNA
Kontakt:
Kancelaria
tel: +48 722259966
e-mail:  [email protected]

ww: diec.polska.nat-kath.church


SEKRETARZ KURII 
Kontakt:
tel: +48 722259966
e-mail: diec.polska[at]nat-kath.church

SEMINARIUM DUCHOWNE
Rektor JM Ks. Grzegorz Wyszyński
Kontakt:
Tel: +48 722259966
E-mail: wsd[at]nat-kath.church
  

FANPAGE NASZEJ DIECEZJI


 facebook

Narodowy Kościół Katolicki w Niemczech Diecezja Polska


facebook

Głos Starokatolicki