Diecezja Francuska

 

JE Ks. Bp. Krzysztof Poplawski Ordynariusz Diecezji FrancuskiejOrdynariusz diecezji francuskiej

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Popławski


KURIA DIECEZJALNA
Kontakt:
tel: +4
e-mail: [email protected]
ww: 


WIKARIUSZ BISKUPI DIECEZJI FRANCUSKIEJ
ks.
Kontakt:
E-mail:


KANCLERZ KURII
ks.
Kontakt:
Tel:
E-mail:


CEREMONIARZ BISKUPI KOŚCIOŁA
ks:  VACAT
Kontakt:
Tel: +48
E-mail:


SEMINARIUM DUCHOWNE
Rektor JM Ks. Bp. Grzegorz Wyszyński
Kontakt:
Tel: +48 722259966
E-mail: [email protected]


INSTYTUT TEOLOGII STAROKATOLICKIEJ
Rektor JM ks. kan. Artur Miłański
Kontakt:
E-mail: [email protected]


FANPAGE DIECEZJI


 facebook

Narodowy Kościół Katolicki Diecezja Francuska


facebook

Głos Starokatolicki