Diecezja misyjna

Herb Biskupa Roberta Matysiak

ORDYNARIUSZ DIECEZJI NIEMIECKIEJ 

bp. Robert

Pierwszy Biskup Kościoła

JE Ks. Bp Robert Matysiak ust. 2017

Pełnione funkcje i godności: Przewodniczący Rady Synodalnej, Ordynariusz diecezji niemieckiej, Przewodniczący Kościelnej Komisji ds. Prawa Kanonicznego.

Jego zawołaniem są słowa:

„Scio cui credidi – Wiem, komu zawierzyłem – Ich weiß wirklich, an wen ich glaube”
2 Tym. 1:12  


WIKARIUSZ BISKUPI DIECEZJI NIEMIECKIEJ 
Ks. 
Kontakt:
E-mail: ks………[at]nat-kath.church 


KANCLERZ KURII
Kontakt: 
Tel: +49
E-mail: kancelaria[at]nat-kath.church 


CEREMONIARZ BISKUPI KOŚCIOŁA
Ks.
Kontakt:
Tel: +48 
E-mail: 


SEMINARIUM DUCHOWNE
Kontakt:
Tel: +48 722259966
E-mail: seminarium[at]nat-kath.church 


INSTYTUT TEOLOGICZNY
Kontakt:
Tel: +48
E-mail: rektor[at]nat-kath.church 


FANPAGE DIECEZJI


 facebook

Narodowy Kościół Katolicki Diecezja Niemiecka


facebook

Drogi wiary