Akty prawne

Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kanoniczne Kościoła oraz Statut Kościoła.

Prawo Kanoniczne Kościoła, jest najwyższym aktem normatywnym. Wszelkie wydawane bądź uchwalane decyzje, dokumenty, statuty, regulaminy muszą być zgodne z kanonami Prawa Kanonicznego Kościoła. Obecne Prawo Kanoniczne zostało uchwalone podczas II Sesji I Synodu Generalnego dnia 27 lipca 2018 rok.

Działalność Kościoła w sferze eklezjalnej, duszpasterskiej, dyscypliny Kościoła, liturgicznej, charytatywno-socjalnej i organizacyjnej regulują następujące kościelne akty prawne:

  • Statut Kościoła
  • Prawo Kanoniczne Kościoła
  • Statuty Diecezji Kościoła
  • Uchwały Synodu
  • Postanowienia Rady Synodalnej
  • Dekrety Przewodniczącego Rady Synodalnej